MAXNET s.r.o.

Sídlo: časť Lukavica 19, 966 81 Žarnovica
Poštová adresa: P.O. BOX 62, 966 81 Žarnovica, Slovensko
Tel./Fax: + 421 45 6813069, mail: maxnet@nextra.sk
Požiadavka na spracovanie ponuky

Aby sme mohli s vašim dopytom pracovať a vypracovať pre vás bezplatne a nezáväzne kvalitnú ponuku, uveďte vo vašom dopyte minimálne tieto údaje:

Typ výrobku, názov a číslo výkresu:

Kvalita použitého materiálu:

Počet kusov a periodicita:

Skúšky, povrchová úprava, typ náteru:

Dátum výroby, resp. dodávky:

Dodacia parita (EXW, FCA...):

Iné požiadavky (atesty, dokumentácia kvality..):

Meno kontaktnej osoby, názov firmy:

Plná adresa:

Email:

Telefón/Fax:

Zoznam kompletnej dokumentácie (výkresy + kusovníky):

Ponuku prosíme predložiť do:

Ak sa jedná o jednoduchšiu dokumentáciu, ktorú je možné zaslať mailom alebo faxom, použite čísla a údaje uvedené na tejto www stránke.

Ak je potrebné, alebo vhodné zaslať dokumentáciu poštou, použite našu poštovú adresu uvedenú tiež na tejto www stránke. Budeme vám vďační, keď nás o každej zásielke upovedomíte mailom alebo faxom.